Wolumin: 4(1-2)2016Rysunek1
Rok: 2016
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo‐Humanistycznego w Siedlcach

Redakcja naukowa: Zofia Rzymowska

PL ISSN 2450-7636

Redakcja czasopisma "Zeszyty Naukowe UPH. Seria Rolnictwo" informuje, iż wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Zeszyty Naukowe UPH. Seria Rolnictwo (.pdf - wersja online)