Komitet Redakcyjny

Redaktor Naczelny – dr hab. Zofia Rrzymowska prof.UPHRedaktorzy tematyczni:

agronomia: prof. dr hab. Anna Płaza

agrobiznes – dr hab. Agata Grużewska prof. UPH

agroturystyka – dr hab. Anna Ciepiela prof. UPH
 
kształtowanie terenów zieleni - dr hab. Jacek Sosnowski prof.UPH

ochrona środowiska – dr hab. Beata Kuziemska prof. UPH

zootechnika – dr hab. Krzysztof Młynek prof. UPH, dr hab. Alina Janocha prof. UPH


Redaktor statystyczny – dr hab. Katarzyna Rymuza prof.UPH

Redaktor języka angielskiego – William Joseph O'Sullivan,

Sekretarze redakcji: dr inż. Maria Ługowska, dr inż. Małgorzata Wyrzykowska